Bestilling av naboliste

Kommunen kan ikke etter matrikkelloven og personopplysningsloven utlevere informasjon om eier og bostedsadresse for eiendommer uten at dette registreres. For at kommunen skal kunne utlevere nabolister, andre lister over grunneiere og andre dokumenter fra matrikkelen som inneholder navn, bostedsadresse eller annen personinformasjon må mottakere registrere seg på et skjema.

Her finner du skjema som skal bekrefte at du ønsker å få utlevert naboliste i forbindelse med at du skal utarbeide byggesøknad til kommunen.

Utfylt og signert bestilling sendes til byggesak@sandnes.kommune.no

 


'

Del artikkelen