Erklæring - avstand til nabogrense

Skal du søke om et byggetiltak som du ønsker å plassere nærmere nabogrense en tillatt i regelverket, må du be nabo om skriftlig samtykke.

Nærmere plassering enn tillatt i reguleringsplan, vil utløse behov for søknad om dispensasjon.

Skjema til bruk ved erklæring om mindre avstand enn tillatt i plan- og bygningsloven.


'

Del artikkelen