Grønne undervisningsområder i Sandnes

En av skolenes og barnehagenes hovedoppgaver er å bidra til utvikling av miljøbevisste mennesker. Barn og unge skal gjennom ulike aktiviteter gis muligheter for opplevelser og læring i naturen.

Gode naturopplevelser i barndommen kan legge grunnlag for livslang interesse og glede og på den måten være en stor berikelse for mange.

Til hjelp for skolene og barnehagene har Sandnes kommune kartlagt en lang rekker naturområder som egner seg til opplevelser og læring. Grønne undervisningsområder i Sandnes er et hefte med oversikt over disse områdene. Kommunen har i tillegg fått utarbeidet spesielle undervisningshefter for noen utvalgte naturtyper og områder. Disse kan du laste ned her:

Skoler og barnehager oppfordres til å benytte områdene som grunnlag for utedager, opplevelsesturer og undervisningsopplegg.

Familier anbefales også å benytte informasjonen i forbindelse med turer i naturen og i nærmiljøet.

I kommunen benyttes Grønne undervisningsområder i Sandnes som grunnlag for saksbehandling og planlegging. Kommunen har vedtatt:

  • Alle skoler og barnehager i Sandnes skal ha muligheter for opplevelse, aktiviteter og læring i naturområder i sitt nærmiljø.
  • Svært viktige undervisningsområder skal bevares, og viktige undervisningsområder bør bevares.

Den enkelte skole og barnehage har ansvar for undervisningsopplegget i sine respektive skoler og barnehager.

Planavdelingen og avdeling for Grønt, Idrett og Vei har ansvar for planlegging og forvaltning (områder hvor kommunen er grunneier).


'

Del artikkelen