Tilskudd til kulturarrangement og -prosjekt for ungdom

Arrangementstilskudd | Prosjekttilskudd

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til flere arrangement for ungdom i Sandnes. Ordningen skal også bidra til at ungdom gis muligheten til å realisere egne ideer, kulturaktiviteter og prosjekter.

 • Arrangementstilskudd kan gis til frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle grupper som planlegger arrangement for ungdom.
 • Det kan gis tilskudd til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement
 • Hovedmålgruppen er ungdom i alderen 13-19 år.
 • Tilbudet skal annonseres og være åpent for alle ungdommer.
 • Tilbudet må være lagt til en offentlig arena.
 • Tilbudet skal være rusfritt.
 • Arrangement som legges til fredag- eller lørdagskveld prioriteres.
 • Arrangører med flere faste arrangement kan søke samlet for hele året
 • Tilskuddet utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter kultursjefens vurdering.
 • Søknadsfrist er senest én måned før arrangementet finner sted.
 • Prosjekttilskudd gis til ungdom under 25 år som ønsker å sette i gang en aktivitet.
 • Det kan gis støtte til oppstart av idrettsaktiviteter, musikk, dans og andre sceniske og kulturelle uttrykksformer.
 • Det gis ikke tilskudd til generell drift og aktiviteter som tilbys av det ordinære organisasjonslivet, eller til innkjøp av personlig utstyr som f.eks. musikkinstrumenter.
 • Det kan gis tilskudd med inntil 50% av budsjetterte utgifter.
 • Søknadsfrist: Løpende.
'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter  

Ansvarlig