Sandnes kommunes innsatspokal

Formålet med innsatspokalen er å hedre personer eller organisasjoner som har gjort en stor innsats innen sitt område i tildelingsåret, samt stimulere til videre aktivitet.

Formålet med Sandnes kommunes innsatspokal er å hedre personer og/eller organisasjoner, som har gjort en stor innsats for det frivillige kulturlivet i tildelingsåret.

Innsatspokalen kan tildeles innen områdene musikk, barn og unge, kunst, kulturvern, lokalhistorie, utøvende kunst, idrett etc.

  • Forslag må være skriftlig begrunnet og inneholde en kort redegjørelse for den innsatsen kandidaten har vist i tildelingsåret.
  • De kan tildeles inntil 4 pokaler hvert år.
  • Innsatspokalene tildeles av Utvalg for kultur og oppvekst på bakgrunn av innkomne forslag.
  • Ordfører overrekker pokalene på sin årlige nyttårsmottakelse.
  • Frist for å sende inn forslag er 1. november.
'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter