Husleietilskudd ved bruk av Sandnes kulturhus og KINOKINO

Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere og ikke-kommersielle kulturaktører å bruke Sandnes kulturhus og Kinokino som arena for sine kulturarrangement, og dermed bidra til vitalisering av kulturlivet i Sandnes.

  • Husleietilskudd kan gis til konserter, teaterforestillinger, danseforestillinger, litteraturarrangement og andre sceniske produksjoner.
  • Barn og unge og frivillige lag og foreninger er en prioritert gruppe.
  • Arrangement som innvilges husleietilskudd skal være åpne for alle.
  • Husleietilskuddet settes ut i fra kultursjefens budsjettrammer, men vil ikke kunne overstige 50%  av leieprisen, begrenset oppad til kr 40.000.
  • Tilsagn om husleietilskudd innvilges av Sandnes kunst- og kulturhus ved kontraktsinngåelse.
  • Avslag skal være skriftlig begrunnet.
  • Sandnes kunst- og kulturhus søker kultursjefen om refusjon tilsvarende husleietilskuddet.
'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter  

Ansvarlig