Driftstilskudd til organisasjoner som ivaretar lokal kulturproduksjon

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke organisasjoner som bidrar til vekst i lokal kulturproduksjon. Sandnes kommune har en forventning om at organisasjonene vil yte bidrag til den generelle kulturformidlingen innen sitt felt.

  • Tilskuddsordningen er forbeholdt organisasjoner i Sandnes som enten gjennom egen utøvelse eller arrangørvirksomhet opererer på et profesjonelt eller halvprofesjonelt nivå.
  • Organisasjoner som mottar tilskudd fra ordningen vil være viktige kulturprodusenter og samarbeidspartnere for andre.
  • Ordningen skal gi en økonomisk forutsigbarhet, forutsatt at samme økonomisk ramme for tilskudd til kulturtiltak opprettholdes.
  • Det inngås en samarbeidsavtale mellom søker og kommunen. Avtalen legges frem for Utvalg for kultur og oppvekst.
  • Samarbeidsavtalen revideres hvert tredje år.
  • Tilskuddet utbetales årlig på bakgrunn av rapport og regnskap fra foregående år.

Søknadsfrist: 1. november 2016.

'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter