Om barnas by

Arrangementets viktigste formål er å synliggjøre barn og unges egen kultur og gi barn og unge anledning å fargelegge byen og presentere egne ideer for byutvikling og bruk av byens uterom. Barn og unge inviteres nå til deltakelse via skolene, Kulturskolen, fritidsklubbene, bydelshusene og Ungdommens kulturmønstring.

Arrangementet organiseres av Kultur og Fritid i samarbeid med avdeling bymiljø, Sandnes tomteselskap, Byplan, Vitenfabrikken, skolene, kulturskolen, DKS, UKM og Sandnes sentrum.


'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter