Utsmykkingsutvalget

Utsmykkingsutvalget er et utvalg bestående av totalt fem medlemmer; tre politisk valgte medlemmer (inkludert leder), en representant fra Norske kunsthåndverkeres forbund (avd. Rogaland) og en representant fra Bildende kunstneres forening (avd. Rogaland).

Utsmykkingsutvalget består i perioden 2016 – 2019 av følgende personer:

Kristoffer Birkedal , leder (Frp)

Julia Wong, nestleder (Ap)

Guttorm Stangeland (H)

Fie von Krogh (NKVN)

Torill Brosten (BKFR)


'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter