SPOR - Invitasjon til åpen konkurranse

Kunstnere og kunsthåndverkere inviteres med dette til en åpen idékonkurranse i forbindelse med det planlagte kunstprosjektet «Spor» i Langgata i Sandnes sentrum.
På bakgrunn av idékonkurransen skal det velges 2 – 3 kunstner som får oppdrag.

Kunstnere og kunsthåndverkere med tilknytning til Sandnes oppfordres til å søke.

Grundigere informasjon om prosjektet og idékonkurransen, samt historisk og annet bakgrunnsmateriale finnes i dokumentet «Kunstprosjektet Spor» som kan lastes ned (link).  Kunstnere som er interessert i prosjektet bes lese dette nøye.

Innleveringsfrist

1. september 2016.

Kort om «Spor»

«Spor» skal være en serie enkle todimensjonale inngrep i gatebelegget, fordelt over tre kvartaler i gata, fra Olav Kyrres gate til Lanternen.
Inngrepene skal være relativt små.  De kan bestå av selvstendige objekter som felles ned i belegningen, eller direkte bearbeiding av selve gatesteinen.
De 2 – 3 kunstnerne/kunsthåndverkerne som velges ut lager et antall elementer hver, og den aktuelle strekningen i gågata vil bli fordelt mellom disse.

Tematisk skal «Spor» ta utgangspunkt i Sandnes og byens identitet, eller de forestillingene som finnes om det.

Det samlede arbeidsbudsjettet for kunstnerne er 407 000 kr.  Det fordeles mellom de utførende kunstnerne.  Beløpet skal dekke kunstners honorar, materialutgifter og evt andre utgifter knyttet til utvikling og framstilling av kunsten.
Sandnes kommune v/Bymiljø gjennomfører og bekoster monteringen, forutsatt at objektene som skal legges ned holdes innenfor de dimensjoner og formbegrensinger som er angitt på s 3 i dokumentet «Kunstprosjektet Spor», og for øvrig ikke kompliserer monteringsarbeidet i urimelig grad.


Orienteringsmøte og befaring

Det arrangeres orienteringsmøte med befaring i Langgata for interesserte kunstnere og kunsthåndverkere.

Tid: torsdag 4. august kl 12.00.
Oppmøte: Kulturavdelingen, Langgata 54, 2. etasje.

 

Om konkurransen

Kunstnerne oppfordres til å utarbeide og presentere løsningsforslag til prosjektet.
Det forventes ikke detaljerte og grundig gjennomarbeidede prosjektforslag, men kortfattede og generelle redegjørelser for idé, tilnærmingsmåte og uttrykk.  Forslaget illustreres med noen få skisser eller andre visualiseringer som kan gi et tilfredsstillende inntrykk av det kunstneriske uttrykket.
I samsvar med vanlig praksis utbetales ikke konkurransehonorar ved åpne konkurranser.
Under utvelgelsen vil det blant annet legges vekt på hvilke ulike forslag som kan fungere godt sammen, både tematisk og uttrykksmessig.  Det tas sikte på å skape et helhetlig forløp hvor de enkelte bidragene både står fram med sin egenart og klinger sammen på en optimal måte.
For å få til dette vil det være nødvendig å gå inn i en dialogbasert prosess med justering og tilpasning av de enkelte forslagene.
Deltakerne i konkurransen må derfor være innstilt på at de valgte forslagene må videreutvikles før de realiseres.  Det vil skje i dialog med landskapsdesigner, kunstkonsulent og andre deltakende kunstnere/kunsthåndverkere.

Krav til innlevering 

Må inneholde:

  • Kortfattet presentasjon av forslaget gjennom tekst og illustrasjoner.
  • Antydet budsjett.  Behøver ikke være detaljert utregnet, men må være basert på realisme.
  • CV
  • Kortfattet presentasjon av tidligere virksomhet. 

Formater:
Det ønskes kun digitale presentasjoner, ikke modeller, plansjer e.l.
Det må kun anvendes formater som krever standard programvare for å vises.

Innlevering:
Presentasjon sendes/overføres til kunstkonsulent Bernhard Østebø, e-post: bern-art@haugnett.no.

 

Jury

Juryen består av:

  • Kunstnerisk konsulent/prosjektleder: Bernhard Østebø
  • Rådgiver/koordinator Kultur, Sandnes kommune: Janne Weisser
  • Representant for Langgata, Sandnes sentrum: Sigrun Gabrielsen
  • Samfunnsplan, Sandnes kommune: Mette Paavola
  • Bymiljø, Sandnes kommune: Petter Søiland

 

Spørsmål / mer info

Spørsmål om prosjektet og konkurransen rettes til kunstkonsulent Bernhard Østebø

            Tlf: 97733816

            E-post: bern-art@haugnett.no

 

 


'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter