Lendeverkstedet

Lendeverkstedet på Varatun Gård

Hvor generasjonene møtes

Lendeverkstedet startet som et prøveprosjekt høsten 1984 med midler fra bl.a. Lars H. Lende fra Stavanger. Etter en vellykket prøveperiode på 2 år sa politikerne ja til permanent drift høsten 1986. Kulturavdelingen er ansvarlig for driften.

Allerede i februar 1970 skrev Lars H. Lende til klubbformannen på Polaris Fabrikker at han var blitt medlem av ungdomsklubben på Varatun. l dette brevet oppfordret Lende klubben om å appellere til alle gode arbeidere om å hjelpe ungdommen.

Lendeverkstedet har hatt forskjellige driftsformer, der en har skaffet arbeidstrening for ungdom med ulike behov. Den beste hjelpen for å hindre de unge i å komme på skråplanet var å utvikle egne ferdigheter, mente Lenden.

Tanken bak Lendeverkstedet er et åpent generasjonsverksted hvor generasjonene kan møtes for sosialt samvær og lærerikt fellesskap.

l dag blir verkstedet brukt til kurser i trebearbeiding vår og høst. Pensjonistene har organisert seg i et dreie- og treskjærerlag med lokaler innredet på dugnad. HTM-Klubben (Hobby- Tre og Metall) i Sandnes, er en annen stor interessegruppe som tar vare på gamle håndverkstradisjoner, og som nå har flyttet inn i Lendeverkstedet på Varatun Gård. Vi planlegger et "Alternativ-skole- prosjekt" mellom skole, verkstedet og pensjonistene høsten 2003.

Velkommen innom på verkstedet, eller prøv et av våre kurs. Vår arbeidsleder står til disposisjon med råd og veiledning.


'

Del artikkelen

Kontakt:

Varatun Gård
Mobil: 902 44 337

Jostein Olsen, Leder område 2:
Mobil: 468 17 399

Ønsker du å leie lokaler - ta kontakt på:
varatun.gard@sandnes.kommune.no