BUBS - Barn og unges bystyre

Hovedformålet med barn- og unges bystyre (BUBS) er at alle barn og unge skal ha en mulighet til å si hva de er opptatt av, og hva som er viktig for dem.

I tillegg vil elevene få opplæring i hvordan det lokale demokratiet fungerer. BUBS består av 2 representanter fra hver barne- og ungdomsskole i Sandnes og de har møte en gang i året(november). BUBS er nesten helt likt de voksne politikernes bystyre og bygger på de samme regler som bystyret har.

BUBS har et budsjett som skal fordeles ett på et større tiltak til en barneskole og en ungdomskole. Videre skal BUBS også fordele penger til flere mindre tiltak på skolene. Saker og forslag til disponering av midlene sendes inn fra den enkelte skole på forhånd. BUBS forvalter Barnas humanitære fond. Dette er et fond som hvert år gir penger til et humanitært formål.

Hvert år velges et tema som elevene kan fordype seg i og eventuelt foreberede en presentasjon på BUBS. Resultater fra dette kan du lese mer om når du følger linkene under.

Protokoll fra barn og unges bystyre 2016

Protokoll fra barn og unges bystyre 2015

Protokoll fra barn og unges bystyre 2014

Protokoll fra barn og unges bystyre 2013

Protokoll fra barn og unges bystyre 2012

Protokoll fra barn og unges bystyre 2011

Barn og unges forslag for å hindre digital mobbing i Sandnes

Signert - Manifest mot mobbing, Sandnes

 

 

 


'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter