Barn og unges medvirkning i Sandnes

Barn og unges medvirkning er et viktig satsningsområde i Sandnes kommune. En stor del av befolkningen er unge, og kommunen er i sterk vekst. FN`s barnekonvesjon sier at barn har rett til å si sin mening og bli hørt.

Ungdomsrådet i arbeid

I Sandnes har vi et system som skal ivareta denne retten. Alle skoler i kommunen har elevråd. Elevrådene på hver ungdomsskole og hver videregående skole velger to representanter som møter i Sandnes unge bystyre. Sandnes unge bystyre møtes hver måned for å behandle saker som angår unge i kommunen.

Hvert år arrangeres i tillegg Barn og unges bystyre i Sandnes. BUBS er årets store høydepunkt, der representanter for barneskole og ungdomsskole i Sandnes møtes. De fordeler midler som kommer barn og unge til gode, og tar opp tema og spørsmål barn er opptatt av. Politikere og administrasjon er til stede for å ta tak i sakene.

Bydelsutvalgene i Sandnes har også unge representanter. Til hvert utvalg velges to elever fra 9 trinn fra skoler i nærmiljøet.

BUBS 2012


'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter