Skjemaer A - Å

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
 30. #

Sorter:   Alfabetisk

Vis alle

 1. A
  1. Ambulerende bevilling - Søknad
  2. Arealoverføring - erklæring
  3. Avtale om leie av jord
  4. Avtale om spreiing av husdyrgjødsel
  5.  

 2. B
  1. Barnehage - Redusert betaling med veiledning - Søknadsskjema
  2. Barnehage-/SFO-plass – Søknad
  3. Bassenggrupper barn, søknadsskjema
  4. Begjæring om gravlegging og/ eller kremasjon
  5. Begjæring om seksjonering/reseksjonering
  6. Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Sandnes
  7. Besøkshjem - Godtgjøring for opphold
  8. Besøkshjem - Søknad om å bli godkjent
  9. Bossdunk/Avfallsbeholdere privat husholdning - Bestillingsskjema
  10. Bydelene - Søknad om økonomisk tilskudd for foreninger, lag og institusjoner
  11. Byggesaksblanketter
  12.  

 3. D
  1. Deling av grunneiendom
  2. Demensteam henvendelsesskjema
  3. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner - IMDi midler
  4.  

 4. E
  1. Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
  2. Egensøknad (Søknad om tjenester fra Mestringsenheten)
  3. Eierseksjonering
  4. Erklæring - avstand til nabogrense
  5. Erklæring ved rivingssøknad
  6.  

 5. F
  1. Famileteam - Henvendelsesskjema
  2. Farlig avfall og EE-avfall - Bestilling av henting
  3. Farlig avfall og EE-avfall for borettslag og sameier - Bestilling av henting
  4. Faste rusfrie helgearrangement - Rapportskjema
  5. Faste rusfrie helgearrangement - Søknadsskjema om tilskudd
  6. Ferdigmelding av arbeid på privat vann- og/eller avløp
  7. Ferdigmelding av stikkledninger - Skjema
  8. Fosterhjem - Søknad som tilsynsfører
  9. Frakobling av privat vann- og/eller avløp
  10. Frisklivsresept
  11. Fritak fra solidaransvar - Søknadsskjema
  12. Fysio- og ergoterapi henvendelsesskjema
  13.  

 6. G
  1. Grav (festet) ved kirkegårdene - Tillatelse til bruk
  2. Gravetillatelse i kommunalt trafikkareal - Søknad (DigWeb)
  3. Gravminne og gravutstyr på kirkegård - Søknad om godkjenning av oppsetting
  4. Grensejustering/påvisning - søknad
  5. Grovavfall - Bestill henting
  6.  

 7. H
  1. Helgearrangement (faste og rusfrie) - Rapportskjema
  2. Helgearrangement (faste og rusfrie) - Søknadsskjema
  3. Helse- og omsorgstjenester - Søknad
  4. Henvisning PPT - førskole
  5. Henvisning til PPT - foreldrehenvising
  6. Henvisning til PPT - grunnskole
  7. Henvisning til PPT - Sandnes Læringssenter
  8. Henvisning til PPT - skolelogoped
  9. Henvisning til PPT - systemsak
  10. Hjelpetiltak fra barneverntjenesten - søknad
  11. Hjemmekompostering i Sandnes kommune - Avtaleskjema
  12. Høringsuttalelse
  13.  

 8. I
  1. Idrettsbygg og anlegg (drift, påbygging, ombygging eller mindre anlegg) - Søknadsskjema om tilskudd
  2. Innmelding skole
  3. Innmelding, utmelding og endring av plass i skolefritidsordning (SFO)
  4. Innsyn i byggesaksdokumentasjon
  5.  

 9. K
  1. Klagerett i plansaker
  2. Kommunal bolig - Søknad
  3. Kongesommer 2017 - påmeldingsskjema
  4. Kulturminnevern - Søknadsskjema om støtte
  5.  

 10. L
  1. Ledsagerbevis - søknadsskjema
  2. Ledsagerbevis - søknadsskjema
  3. Leie av fotballbane og Sandnes stadion friidrettsanlegg sommersesongen 2016
  4. Leie av fotballbane og Sandnes stadion friidrettsanlegg vintersesongen 2016/2017
  5. Leie av gymnastikksal og skolebasseng til trening sesongen 2017/2018
  6. Leie av idretts- og svømmehall til arrangement sesongen 2017/2018
  7. Leie av idretts- og svømmehall til fast trening sesongen 2017/2018
  8. LEK - søknadsskjema
  9.  

 11. M
  1. Matrikkelopplysninger - Registreringsskjema for utlevering av personopplysninger fra matrikkelen
  2. Meld fra til kommunen når bygget er ferdig
  3.  

 12. N
  1. Naboliste - Bestilling av naboliste
  2. Naboliste - Registreringsskjema for utlevering av personopplysninger fra matrikkelen
  3. Nabovarsel
  4. Nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer - Søknad kommunalt tilskudd
  5.  

 13. O
  1. Oppmåling - søknad og rekvisisjon
  2. Oppsigelse/sluttmelding av plass i kommunal barnehage
  3. Oppstartsmøte – Bestilling av Oppstartsmøte
  4. Oppstillingstillatelse i Langgata - Søknad
  5. Oppvekstportalen - Barnehage og SFO
  6. Overføring av gravfeste på kirkegård
  7.  

 14. P
  1. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (P-kort)
  2. Pedagogisk rapport
  3. Personopplysninger - Registreringsskjema for utlevering av personopplysninger fra matrikkelen
  4.  

 15. R
  1. Rapport fra – Nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer
  2. Rapport fra besøkshjem
  3. Rapport fra fosterhjem
  4. Rapport fra miljøarbeider
  5. Rapport fra tilsyn i fosterhjem (utfylling for hånd)
  6. Rapport fra tilsyn i fosterhjem (utfylling på pc)
  7. Redusert barnehagebetaling med veiledning
  8. Redusert betaling SFO - søknadsskjema
  9. Rekvisisjon av situasjonskart
  10. Reseksjonering - Eierseksjonering
  11.  

 16. S
  1. Sammenslåing av matrikkelenheter
  2. Samtykkeerklæring TI
  3. Sanitærabonnement - Søknadsskjema
  4. Seksjonering - Eierseksjonering
  5. Separering/tilknytning av private avløpsledninger - Søknad om tilskudd
  6. Serveringsbevilling i Sandnes kommune - Søknad
  7. SFO – redusert betaling - søknadsskjema
  8. Situasjonskart - Bestill situasjonskart
  9. Skjenkebevilling/salgsbevilling for øl i Sandnes - Søknad
  10. Statens landbruksforvaltning - Skjema
  11. Støttekontakt - Søknadsskjema for deg som ønsker å bli støttekontakt
  12. Støyskjermingstiltak - Søknadsskjema for tilskudd
  13. Søknad for faste brukere av Varatun Vård, driftsåret 2010 / 2011
  14. Søknadsskjema Sandnes kulturskole
  15.  

 17. T
  1. Tilskudd til idrettsbygg og anlegg - drift/påbygging/ombygging/mindre anlegg
  2. Tilsynsrapport fra samvær
  3. Timeliste for barnevernstjenester
  4. Torg og uterom (offentlig) - Leiekontrakt for bruk
  5. Trefelling og vegetasjonsrydding søknad.
  6.  

 18. U
  1. Uteareal eierseksjoner
  2. Utslippstillatelse - Søknad
  3.  

 19. V
  1. Vannabonnenter - registrering
  2. Vannmåler-søknadsskjema for installering/utskifting/demontering
  3.  

 20. Å
  1. Åpne kulturarrangement - Rapport- og Regnskapsskjema
  2. Åpne kulturarrangement - Søknadskjema om tilskudd
  3.  

'

Del artikkelen