Læreplass i Sandnes kommune

Fristen for å søke læreplass var 07. februar 2017 og hovedopptaket for skoleåret 2017/2018 er nå avsluttet.

Har du spørsmål om læreplass i kommunen, ta kontakt med Fagopplæring HR på 51335313

Vi samarbeider med Stavanger Universitetssykehus, Stavanger kommune, Randaberg kommune, og Sola kommune om hovedopptaket. For deg som søker betyr dette at du kun sender søknaden til ditt førstevalg av disse, og oppgir prioritert liste over de andre i søknaden.

Kvalifiserte søkere blir invitert til intervju på den mailadressen som oppgis i søknaden.
 

 

 Oppskrift (trykk på ordet) til hvordan søke læreplass (blir automatisk lastet ned til din PC)

 

 


Å være lærling i Sandnes kommune.

Sandnes kommune har lang erfaring og gode rutiner for gjennomføring av læreløpet.

Du får allsidig og variert opplæring innenfor ditt fagfelt, og i løpet av læretiden er du innom forskjellige arbeidssteder etter fastlagt plan.

På hvert arbeidsted vil du få en instruktør som vil være støttespiller og følge opp og hjelpe til i det daglige læringsarbeidet. Vi har også felles intern undervisning og samlinger for alle lærlinger.

'

Del artikkelen