Møter hovedutvalg 7. - 15. juni 2016

Sandnes eldreråd
Har møte mandag 05.09.2016 kl. 10.00 i møterom 1A på Sandnes rådhus.

 

Møtene er åpne for publikum.


Saksdokumenter
Saksdokumentene er tilgjengelig på www.sandnes.kommune.no/saksdokumenter

'

Del artikkelen