Søknad om treningstider og arrangement i idrettshaller og gymsaler sesongen 2017/2018

Fristen for å søke er 1. april

Det inviteres med dette til og søke om tid til trening, arrangementer og annen kulturell virksomhet i våre innendørs skole- og idrettsanlegg. Søknad om bruk av andre skolerom enn gymnastikksal og skolebasseng rettes direkte til den enkelte skole.

Søkere oppfordres til å sende «realistiske» ønsker om treningstid. Idrettslag eller andre med flere treningsgrupper skal sende samlet søknad. Utgangspunktet bør være fjorårets tildeling sammen med øket/minsket aktivitetsnivå i laget.

Søknadsfrist er 1. april.

Merknad til sesongens søknader:

Styrkerommet i Giskehallen 2 er tilgjenglig for fast trening til idrettslag.

Soma skole skal avvikles fra august 2017 og videre bruk av skolens gymsal er enda usikker. Gymsalen vil være tilgjengelig i årets søkerunde, men det kan komme endringer som fører til omrokkeringer i tildelte treningstider i gymsalene.

Kun elektronisk søknad

Jeg vil søke tid i:

Dersom du ikke har tilgang til internett, eller har problemer med å fylle ut søknadsskjema, ta kontakt med kommunens servicekontor tlf. 51336000 eller e-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no.

Lykke til.

Bymiljøsjefen

'

Del artikkelen