Planoppstart for kommunedelplan Sandnes sentrum

Frist for innspill er 30. april

Forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for Sandnes sentrum sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 30. april 2017.

Uttalelser merkes "Kommunedeplan sentrum - Planprogram" og sendes til Sandnes kommune, plansjefen. Postboks 583, 4302 Sandnes.

Eller mail: postmottak@sandnes.kommune.no

Se hele planforslaget her

Spørsmål kan rettes til fagleder Ole Tonning eller saksbehandler Ingrid Eide på telefon 51 33 50 00

'

Del artikkelen