Åpent folkemøte om ny E39

Statens vegvesen inviterer til presentasjon av planprogram onsdag 22. mars kl 17.00 - 20.00

I forbindelse med planprogrammet for bygging av ny E39 Lyngdal vest - Sandnes inviterer Statens vegvesen til åpent folkemøte på Vågen videregående skole onsdag 22. mars fra kl. 1700-2000.  Planprogrammet er nå på høring, frist for innspill er 28. april.

Det vil bli lagt til rette for at folk kan komme når de vil på møtet.  Det kjøres to presentasjoner, en kl. 17.30 og en kl 19.00.  Illustrasjonsvideoen som viser de ulike alternativene vil gå non-stop i perioden mellom fellespresentasjonene.  Det blir også lagt til rette med store kart, tusjer og gule lapper slik at publikum kan komme med innspill.  Statens Vegvesen vil være til stede med 5-6 personer på møtet.

Planprogram og informasjon om prosessen finner du på Statens Vegvesen sin nettside.

Møt opp og si din mening om framtidens E39!

'

Del artikkelen